14 Nov 2023

Slides - Amendments to SSA Standard 2023.pdf